۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳:۱۶ ۱۱۵۲
چچ

کاتالوگ های طرح نظام جامع پاسخگویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد

2YPYp9iq2KfZhNmI2q8g2YfYp9mKINi32LHYrSDZhti42KfZhSDYrNin2YXYuSDZvtin2LPYrtqv2YjZitmKINmIINm+2KfZiti0INi52YXZhNmD2LHYryDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

طرح نظام جامع پاسخگویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد

فایل پیوست بروشورهای مربوط به فرآیند ها می باشد با توجه به حجم بالای فایل های اصلی

درصورت نیاز جهت دریافت فایل به اداره کل شهرسازی واحد برونسپاری مراجعه نمایید

نوع فایل : 1
تعداد دانلود : 30
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7331059773763
Qt: 3.1480247974396