۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۳:۳۲ ۸۰
چچ

آموزش نحوه دریافت "پرداختی اول"1400/02/06

2KLZhdmI2LLYtCDZhtit2YjZhyDYr9ix2YrYp9mB2KogItm+2LHYr9in2K7YqtmKINin2YjZhCIxNDAwLzAyLzA2

آموزش نحوه دریافت "پرداختی اول"
-1 پس از ثبت درخواست اقدامی با عنوان "تقاضای واریز پرداختی اول )رقم پرداختی اول را در کادر زیر درج
نمایید (" برای نماینده فنی و یا مالک ارسال میگردد. در شرایطی که متقاضی پرداخت اول نمی باشید بایستی
توضیحات خود را مکتوب کرده و گزینه " مورد تایید نیست " را انتخاب نمایید...

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۴۰.۹۳ کیلوبایت
تعداد دانلود : 127
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.263440767924
Qt: 2.3578481674194