شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۴۵ ۱۹۰۹
طبقه بندی:
  • اخبار معاونت شهرسازی
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KfYs9in2YXZiiDZiNin2KzYr9mK2YYg2LTYsdin2YrYtyDYtNix2YPYqiDYr9ixINiv2YjZhdmK2YYg2KLYstmF2YjZhiDYqtmI2KfZhiDYs9mG2KzZiiDYr9mB2KfYqtix

اسامی واجدین شرایط شرکت در دومین آزمون توان سنجی دفاترخدمت رسان شهرسازی

اسامی واجدین شرایط شرکت در دومین آزمون توان سنجی دفاترخدمت رسان شهرسازی به شرح ذیل اعلام گردید و می بایست در روز دوشنبه 5 آبان ماه ساعت 11:30 جهت شرکت در جلسه آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه به شهرداری مرکز-طبقه دوم سالن شورای شهر مراجعه نمایند.

زهرا امینی
اعظم صابر
مهدی نیک نژاد
امیر عطاپور مشهد
ندا صمصام پور
غلامعباس آردی
ملیحه عشقی زاده
سمانه ژیانی اصغرزاده
محمد حاصل طلب یساقی
سید پدرام ظهوریان
حسین مسعودی
منا یوسف زاده تلفونی
شیرین جولائی
سارا اشرف جولایی
طیبه زارع جماب
اله بیگی
بابک محمدیون
معصومه خوشدل
محمد علی الفتی
علی اشرفی کلاته بزرگ
مریم زاهد نیک سرشت
محمد میزانداز
محمدشجاع رضوی
نیلوفر شجاع رضوی
شیوا باقر پناه
رویا پیرایش شیری نژاد
پژمان پیرایش شیرازی
محمد زحمتکش
علیرضا فیضی
امیر دوامی
ندا محمدی پوریزدی
مهدی مقیم نیا
سمانه کرمانی
بابک زینلیان فرد
نجمه قاسمی سرنیش
امیر حقیقی
فاطمه هنرور قیطان باف
وجیهه سادات غفاریان نیا
علی علی نژاد
مجید خرقانی
آتنا نژاد صفر
سیده سمیه ابراهیمی
انسیه جعفری سرابی
فریده الماسی ثانی
امیرمحمد بیگلرفدافن
جواد بخشی
عطیه دلیری نسب
پیمان پورنقش بند
راضیه جلیلی جشن آبادی
فرناز جعفری
سید مسعود حبیبی
الناز خبیر
هادی روح پرور تیتکانلو
فاطمه مهنانی
محمدجبیری
پری ناز حسنی
مرضیه تیموری
 

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.1575546264648
Qt: 2.2643942832947