سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۶ ۲۲۱۷
طبقه بندی:
  • اخبار معاونت شهرسازی
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KfYs9in2YXZiiDYqtmD2YXZitmE2Yog2KzZh9iqINi02LHZg9iqINiv2LEg2KLYrtix2YrZhiDYotiy2YXZiNmGINiq2YjYp9mG2LPZhtis2Yo=

اسامی تکمیلی جهت شرکت در آخرین آزمون توانسنجی

پیرو اعلام اسامی اولیه افرادی که روزگذشته اعلام شد، اسامی سایر واجدین شرایط نیز در ذیل آمده است . شایان ذکراست، آزمون پنجشنبه 6آذر ماه ساعت یازده در محل دانشکده شهرداری ها واقع در بلوار دلاوران برگزار خواهد شد.

وحیدرضا ناد علی زاده قناد
سارا کمری
احسان زارع بیدکی
سیامک طاهری اول
فاطمه عطاری
مینو سادات ورزشی
فهیمه هنرور قیطا ن باف 

اکرم مهربان

نیلوفر غلامی
سیده سمیه طباطبائی
گلسا قناعت باجگیران
سمیرا آزاد بخت
سپیده محمدزاده
سید جواد خلیلی ربیع
سید رضا سجادی مقدم
حمید صمیمی
حسن ظریف مقدم با صفت
شهرزاد داوودی
آزاده جابری
اعظم صابر
بهاره شریفیان
مینا سلیمانیان
حمیرا حقیقی شاندیز
محمد رضا موفقی
علی سید محرمی
علی صحافیان
سید حسن علوی نژاد
علیرضا اسدی
داوود رضایی صالح
صدیقه واله نامقی
سحر سعادتمند جوان
مجید آرین راد
امیر توکلی
فاطمه صابر گرمی
محمد رضا البرزی
سپیده اکبری
مرتضی حسن شاه
محبوبه رامندی راد
علیرضا اورعی زارع
سید محمد افخمی
سعید اکبرزاده یزدی
سحر شیبانی
سمیه حمیدی علمداری
ملیحه علی آبادی
سید سعید رضوی پور
مریم دلاوری
مهر علی دیزنگیان
شیما تقی زاده
علیرضا مزاری مقدم
بهاره حدادی
ماندانا زمانی
مجتبی وطنی
سید محمدسنجرموسوی
مجید ایزد پناه
سید ناصر علیرضا جواهری
ایلرزورمند باغبان
محمدعلی طالقانی
سید حسین موسوی
بهاره محمدی
هانیه صابری طینت جوان
نجمه کرد
مینا جهان تیغ
سید محسن کاظمیان تربقان
حمید رضا سهیلی
جوادکمالی حسین زاده
محمدحسینعلی حوری
افسانه اسکندر نیا
قاسم خاکی
صدیقه پرنداخ
سپیده محمد زاده
والارضاطالب
فرزانه بختیاری
شادی عرفانیان حسینی نژاد دهبار
المیرا امیرپناه
امیرساداتیان مقدم
سحر رستمی فر
ریحانه علوی نژاد
سید مسعودعلوی نژاد
محمدتقی رجب زاده صفایی
سید حامد علوی نژاد
عفت افضلی مهر
مریم خیری
حسین منصوری
آیداسپانلو
اکرم عظیمیان
سعیداکبر زاده یزدی
مسعودظفری
محمودمنشی زاده قائنی
مرضیه مجریان
آنا بنایی مقدم
کاظم مسکرانی
علی سیدمحرمی
ماهرخ کرامتی
مرتضی مقدسیان
کلثوم زارعی
نرگس محمدپور
منا مرادی
اکرم حسین پور
زهرا صفدری
امیر حیدری
سیدکاظم حسینی
محمدصبور مومن
سیده فاطمه هاشمیان
محمد حیدریان
سعید نخعی
سید جلال الدین رجایی بایگی
حمیرا صادق نیا
ملیحه مرادی
اسماعیل شعبانی
زهرا رضا زاده
سیده عادله حسینی
فائزه صوفی قله سنگی
سمانه رضایی مقدم
سعید به روش
لیلا بهرامی مقدم
نسرین موحداعزازی
سیدشهاب الدین رجایی بایگی
مینا جهان تیغ
سید امین سلیمانپور
عطیه محمد خانی شریف آباد
سید مهدی لرستانی
عاطفه قیصران پور
محمد اسحاق زاده تربتی
امیر حکم آبادی
سید مصطفی حافظان
کاظم احمدی
نوید جلا ئیان
اسماء اموری سرابی
شهرزاد حسینی
علی سپهر
مرتضی موحد اعزازی
الهه مهربان
خدیجه رضا زاده
سپیده محمد زاده
سمانه روشندل
غزاله عرفانیان گلزاده
هادی طالبیان
امیر جمشیدی
وحید فنودی
مهدی ابراهیم آبادی
امیر جمشیدی
فریبرز اسکتی
فرناز نصر
الهه چرو
اسماعیل شعبانی
سید ایمان حمدی
صادق سالاری
الهه رجب پور مغانی
ایمان الیجه باف
سحر مصطفی زاده گلستانی
الناز علی پورکریم آباد
سلیم کربلایی
فرزانه سرابی
شهلاباغفر

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.9748786290487
Qt: 1.9770691394806