دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳ ۱۳:۰۳ ۱۶۲۶
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
INin2LPYp9mF2Yog2YLYqNmI2YQg2LTYr9qv2KfZhiDZhdi02LHZiNi3

اسامی قبول شدگان مشروط

احتراما" به اطلاع می رساند؛ اسامی قبول شدگان مشروط (نمرات بین 50تا65) به شرح ذیل اعلام می گردد.

سحر سعادتمند جوان 70 59
کتایون پور امین طرح و اثر محیط 59
مهدی منصوری طرح و اثر 59.5
امیر حقیقی 4 59.5
نوید جلائیان قانع 146 59.5
حسین شکفته 590 59.5
غزاله نقدی زاده 197 60
سیده عادله حسینی   60
محبوبه بهرامی جوین طاش 60
عاطفه عمادی ناظران حقوقی 37 60.5
مهسا رشید نژاد شرکت برج بلند-42 60.5
ملیحه  کاظم 146 60.5
سمیه پیرمرد 123 60.5
مرتضی مقدسیان 216 61
ساسان کریمی مهسان سازان سناباد 61
سمانه  کاردان مقدم شارین شهر رضوان 61
شیما تقی زاده کیهان پارس ایرانیان 61
فریده الماسی ثانی 117 61
علیرضا قاسمیان بجستانی 315 61.5
مهدیه منصوری قادرآباد طرح و اثر محیط 61.5
احسان پاکدل بهاوند سازه 61.5
سهیل سرگلی 389 61.5
مجید فرقانی ساماندهان بینالود 61.5
افسانه اسکندرنیا 527 62
زهرا صباغی سیماتراز 62
سروش سپهر 15 62
بهنام عباسی 547 62.5
ناصر شفائی فلاح 572 62.5
سمیرا آزادبخت محیا سازه توس 62.5
زهرا رحمانی 292 62.5
سعید کاظم پور 197 63.5
حسام الدین عطاریانی پراتیک سازه پارس 63.5
شهره فرید مقدم کارکیا شهر پارت 63.5
علیرضا باغبانزاده 189 63.5
سید شهاب الدین رجایی بایگی 444 63.5
مهلا بابا گل زاده 296 63.5
سیده فاطمه هاشمیان  454 64.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.1281401316325
Qt: 2.1618702411652