چهارشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۳۳ ۱۷۹۸
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2LbZiNin2KjYtyDYp9it2K/Yp9irINiv2LHYqCDZvtin2LHZg9mK2YbaryDYs9in2K7YqtmF2KfZhuKAjNmH2KfZiiDYtNmH2LEg2KrYudmK2YrZhiDYtNiv

با هدف حفاظت از فضای سبز و درختان معابر:

ضوابط احداث درب پارکینگ ساختمان‌های شهر تعیین شد

همچنین شهرداری موظف شده است تمهیدات و تدابیر لازم را در طرح تفصیلی در حال تهیه پیش‌بینی کند به طوری که اجرای کنسول از سقف سوم به جهت جلوگیری از آسیب معابر و پیاده‌روها انجام شود و گزارش اقدامات را طی 3 ماه به شورا ارائه نماید.

با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد ضوابط احداث درب پارکینگ ساختمان‌های شهر تعیین شد.
به گزارش شهرسازی و معماری مشهد، اعضای شورای اسلامی شهر در هفتادمین جلسه علنی به ضوابط پیشنهادی شهرداری مشهد در خصوص احداث درب پارکینگ ساختمان‌های شهر رای مثبت دادند.
در این مصوبه با مورد تاکید قرار دادن تامین پارکینگ خطی و حفظ درختان حاشیه معابر، تصریح شده است که پیش‌بینی محل قرار گرفتن درب پارکینگ باید توسط کارشناسان مناطق و مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه ساختمانی از سوی دفاتر فنی و مهندسی و با رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و معماری و در نظر گرفتن محل و شرایط درختان در معابر انجام می‌گیرد و می‌بایست در محل فاقد درخت یا دارای کمترین تعداد درخت و یا درخت با سن کمتر انجام شود.
همچنین شهرداری موظف شده است تمهیدات و تدابیر لازم را در طرح تفصیلی در حال تهیه پیش‌بینی کند به طوری که اجرای کنسول از سقف سوم به جهت جلوگیری از آسیب معابر و پیاده‌روها انجام شود و گزارش اقدامات را طی 3 ماه به شورا ارائه نماید.
در این مصوبه برای املاک با طول بر تا 10 متر نصب یک در سواره‌رو، برای املاک با بر 10 تا 15 متر نصب حداکثر دو درب سواره‌‌رو و برای املاک با بر بیش از 15 متر نصب دو در مجاز دانسته شده است.
همچنین تعداد درب مجاز برای املاک جنوبی دو بر، بدون در نظر گرفتن طول هر بر، نصب یک در در هر بر و در صورتی که یکی از برها بیشتر از 15 متر باشد، نصب دو درب سواره رو امکان پذیر شده است.
املاک شمالی نیز تا طول بر 20 متر مجاز به نصب یک درب سواره رو و با طول بر بیش از 20 متر مجاز به نصب دو درب سواره رو می‌باشند.
دستور کار دیگر این جلسه بررسی لایحه ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های شهری بود که با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری موظف گردید آیین‌نامه اجرایی با در نظر گرفتن قوانین بالادستی تهیه و طی مدت 2 ماه به شورای شهر ارائه نماید.
در ادامه با برسی لایحه دیگر شهرداری، عوارض ورود به محدوده اراضی خین عرب تعیین شد.
در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شده است عوارض ورود به محدوده قطعات تا مساحت 2000 مترمربعی از اراضی محدوده خین عرب را براساس 35 درصد قیمت روز کارشناسی برای زمین‌های مشاعی یا زمین‌هایی که واگذاری سهم شهرداری زیر حد نصاب تفکیک می‌باشد را دریافت نماید.
با تصویب این لایحه، حوزه درآمدی محدوده خین عرب با دو رتبه ارتقاء به حوزه دو درآمدی افزایش یافت که منطقه مسکونی شکل گرفته از این قاعده مستثنی بوده و براساس ضوابط منطقه 3 درآمدی محاسبه می‌گردد.
در آخرین دستور کار نیز که به تصویب اعضا رسید، اختیارات معاونت فرهنگی و اجتماعی جهت تقدیم اعانات، هدایا و جوایز از 150 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت.
احمد پورمنفردی 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.9770933787028
Qt: 2.0261347293854