اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد

فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰۸:۳۲ ۲۴
طبقه بندی:
چچ
جلسه هماهنگی روسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق

جلسه هماهنگی روسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق

جلسه هماهنگی روسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق

مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد با بیان این مطلب افزود: پیرو نظارت عالیه همکاران ، جلسه روسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق شهرداری مشهد در محل این اداره کل برگزار گردید.

مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد با بیان این مطلب افزود: پیرو نظارت عالیه همکاران ، جلسه روسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق شهرداری مشهد در محل این اداره کل برگزار گردید. این جلسه در راستای ایجاد وحدت رویه در میان مناطق با هدف ارتقاء کیفیت و نظارت در حوزه پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم شهر صورت پذیرفت.