چهارشنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲ ۱۹۳
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2KfZgtiq2LXYp9ivINiz2KfYrtiqINmIINiz2KfYsiDYtdix2YHYpyDYr9ixINiq2K7YsdmK2Kgg2YbZitiz2Ko=

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد؛

اقتصاد ساخت و ساز صرفا در تخریب نیست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: ما نباید فکر کنیم که اقتصاد ساخت در تخریب است، باید به نقطه ای دست پیدا کنیم که برخی از آثار ارزشمند توجیه پذیری لازم را برای مالکان داشته باشد که مسیر احیا و بازآفرینی طی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در دومین جلسه کمیته بازآفرینی بافت ها و ابنیه تاریخی، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر در راستای احیای بافت های تاریخی و مسائل مرتبط با بازآفرینی ابینه های تاریخی، مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن موضوعات مرتبط در این کمیته مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: در این جلسه موضوعات مختلف اعم از تعیین و تکلیف برخورد با جداره سازی مطرح شد و پیشنهاد ما این بود که این موارد در قالب طرح های مطالعه شده و مصوب در آلبوم بودجه لحاظ شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: در بحث احیای خانه های تاریخی باید طوری با مالکان برخورد کنیم که موضوعات اقتصادی آن حل شده باشد و انتفاعی برای آن ها به وجود آورد که نسبت به بازآفرینی بافت های خود رغبت پیدا کنند.
حسین نژاد تاکید کرد: تلاش ما این بوده که با حضور اعضای فنی در این جلسه طرحی را تهیه کنیم که علاوه بر احیا و بازآفرینی آثار تاریخی، جنبه انتفاعی نیز رعایت شود.
وی در رابطه با چشم انداز بلندمدت شهرداری برای بازآفرینی بافت های تاریخی، ادامه داد: ما نباید فکر کنیم که اقتصاد ساخت در تخریب است، باید به نقطه ای دست پیدا کنیم که برخی از آثار ارزشمند توجیه پذیری لازم را برای مالکان داشته باشد که مسیر احیا و بازآفرینی طی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در جلسه قبلی این کمیته موارد مهمی در خصوص بافت های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم و از این سازمان درخواست داریم که هر چه سریع تر مصوبه کمیته فنی میراث را برای ادامه کار ارائه کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در دومین جلسه کمیته بازآفرینی بافت ها و ابنیه تاریخی، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر در راستای احیای بافت های تاریخی و مسائل مرتبط با بازآفرینی ابینه های تاریخی، مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن موضوعات مرتبط در این کمیته مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: در این جلسه موضوعات مختلف اعم از تعیین و تکلیف برخورد با جداره سازی مطرح شد و پیشنهاد ما این بود که این موارد در قالب طرح های مطالعه شده و مصوب در آلبوم بودجه لحاظ شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: در بحث احیای خانه های تاریخی باید طوری با مالکان برخورد کنیم که موضوعات اقتصادی آن حل شده باشد و انتفاعی برای آن ها به وجود آورد که نسبت به بازآفرینی بافت های خود رغبت پیدا کنند.
حسین نژاد تاکید کرد: تلاش ما این بوده که با حضور اعضای فنی در این جلسه طرحی را تهیه کنیم که علاوه بر احیا و بازآفرینی آثار تاریخی، جنبه انتفاعی نیز رعایت شود.
وی در رابطه با چشم انداز بلندمدت شهرداری برای بازآفرینی بافت های تاریخی، ادامه داد: ما نباید فکر کنیم که اقتصاد ساخت در تخریب است، باید به نقطه ای دست پیدا کنیم که برخی از آثار ارزشمند توجیه پذیری لازم را برای مالکان داشته باشد که مسیر احیا و بازآفرینی طی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در جلسه قبلی این کمیته موارد مهمی در خصوص بافت های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم و از این سازمان درخواست داریم که هر چه سریع تر مصوبه کمیته فنی میراث را برای ادامه کار ارائه کند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات