مدیریت پروژه هماهنگی حریم شهر

فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۸:۵۸ ۱۱
طبقه بندی:
چچ
برگزاری دوره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه نهادهای روستایی اجتماعی حریم شهر

برگزاری دوره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه نهادهای روستایی اجتماعی حریم شهر

دوره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل ویژه نهادهای روستایی اجتماعی حریم شهر مشهد توسط دوام ثامن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این دوره یک روزه با همکاری مدیریت هماهنگی حریم شهرداری و شرکت تعاونی دهیاری های غرب بخش مرکزی مشهد در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری مشهد برگزار شد. در این دوره 6 سرفصل مدیریت بحران، ایمنی و اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی، امداد و کمک های اولیه اولیه آموزش داده شد (ارزیابی اولیهCPR -شکستگی و گزیدگی-اتل بندی پانسمان و بانداژ) گفتنی است که این دوره یک روزه ویژه ی دهیاران و شورایاران حریم شهر مشهد بود. همچنین تصمیماتی جهت تشکیل دوام روستایی اتخاذ شد.