فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۸:۵۸ ۷۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2K/ZiNix2Ycg2YXYr9mK2LHZitiqINio2K3Ysdin2YYg2Ygg2b7Yr9in2YHZhtivINi62YrYsdi52KfZhdmEINmI2YramNmHINmG2YfYp9iv2YfYp9mKINix2YjYs9iq2KfZitmKINin2KzYqtmF2KfYudmKINit2LHZitmFINi02YfYsQ==

برگزاری دوره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه نهادهای روستایی اجتماعی حریم شهر

دوره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل ویژه نهادهای روستایی اجتماعی حریم شهر مشهد توسط دوام ثامن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این دوره یک روزه با همکاری مدیریت هماهنگی حریم شهرداری و شرکت تعاونی دهیاری های غرب بخش مرکزی مشهد در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری مشهد برگزار شد. در این دوره 6 سرفصل مدیریت بحران، ایمنی و اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی، امداد و کمک های اولیه اولیه آموزش داده شد (ارزیابی اولیهCPR -شکستگی و گزیدگی-اتل بندی پانسمان و بانداژ) گفتنی است که این دوره یک روزه ویژه ی دهیاران و شورایاران حریم شهر مشهد بود. همچنین تصمیماتی جهت تشکیل دوام روستایی اتخاذ شد.

آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها
No Cache
Gt: 1.7951873143514
Qt: 0.85259008407593