اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۱:۳۴ ۳۴
طبقه بندی:
چچ
بررسی طرح باغراه شاهنامه در شورای تصویب طرح های شهرداری مشهد

بررسی طرح باغراه شاهنامه در شورای تصویب طرح های شهرداری مشهد

مطالعات طراحی شهری و ساماندهی بلوار شاهنامه، در جلسه شورای تصویب طرح های شهرداری مشهد مطرح شد.

مدیر کل دفتر طرح­ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد از تعریف پروژه باغراه در امتداد بلوار شاهنامه به طول تقریبی 7 کیلومتر خبر داد. وی با اشاره به انتخاب مشاور طرح از طریق مسابقه، رویکرد پروژه باغراه را رویداد مداری دانست و گفت: نگاه مدیریت شهری به این پروژه، مبتنی بر مشارکت مردمی از مرحله طراحی تا بهره ­برداری است که مشاور پروژه با همین رویکرد، اقدام به شناسایی نقاط کانونی مهم این محور نموده است. ساسان نورین مقدم همچنین، توجه ویژه به منظر فرهنگی را به عنوان مهمترین شاخصه مبانی نظری طرح برشمرد. وی همچنین از تصویب پیشنهاد تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مطالعات این طرح، در بودجه سال 1400 شهرداری مشهد، در نشست شورای تصویب طرح­ها خبر داد.