اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۰:۲۲ ۱۷
طبقه بندی:
چچ
بررسی مطالعات امکان سنجی و مکان یابی باغ کتاب در شورای تصویب طرح های شهرداری مشهد

بررسی مطالعات امکان سنجی و مکان یابی باغ کتاب در شورای تصویب طرح های شهرداری مشهد

پروژه مطالعات امکان سنجی و مکان یابی باغ کتاب مشهد در نشست شورای تصویب طرحهای شهرداری مشهد به مطرح گردید.

مدیر کل دفتر طرح­ها و مطالعات فنی با اعلام این خبر افزود: پروژه مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پارک موضوعی باغ کتاب مشهد، در راستای دستیابی به تعریف جامعی از باغ کتاب و تدوین الزامات آن تعریف شده است. وی با اشاره به انجام مطالعات پایه، برنامه فضائی و مکان یابی پروژه، از انتخاب گزینه نهایی زمین پروژه در نشست شورای تصویب خبر داد. ساسان نورین مقدم افزود: مقرر گردید؛ پروژه باغ کتاب در زمینی با کاربری فضای سبز، در قالب پارک موضوعی طراحی شده و مشاور نسبت به تکمیل طرح و اسناد مربوطه اقدام نماید.