۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۰۷:۴۹ ۲۷۰۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YHYsdin2K7ZiNin2YY=

فراخوان

فراخوان

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی که  امکان ثبت درخواست نداشته اند ، در صورتی که کاربران آنان در ازمون توانسجی مورخ 1/3/94موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده اند. جهت عقد قرارداد از مورخ 13/4/94 همراه با مدارک ذیل به مدیریت طرحهای توسعه شهری مراجعه فرمائید.

شرایط عقد قرارداد:

  • فقط مدیر مسئول دفتر یا شرکت جهت عقد قرارداد مراجعه فرماید.
  • قبولی حداقل یک کاربردر آزمون توانسجی الزامی است

1- معرفی نامه از انجمن دفاتر فنی و مهندسی خراسان رضوی(دفاتر فنی و مهندسی)

2- معرفی نامه از انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی( مخصوص شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی)

3- معرفی کتبی یک نفر مسئول شهرسازی دفتر یا شرکت که در آزمون توانسجی قبول شده باشد.

4- معرفی کتبی افراد دارای توکن که در دفتر یا شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

5- تصویر عقد قرارداد کاری بین کاربر قبول شده با دفتر یا شرکت

6- کپی تصویر کارت ملی مدیر مسئول

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4057780901591
Qt: 0.75751423835754