۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۰ ۲۱۵۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2YXZh9mF

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ پیرو گزارش های واصله از مناطق محترم شهرداری مبنی بر اینکه برخی دفاتریا شرکتها، ارباب رجوع را جهت دریافت خدمات به مناطق راهنمایی می نمایند که با اهداف برونسپاری خدمات شهرسازی مغایر می باشد. لذا شایسته است مدیران محترم مسئول و کاربران دفاتر از فرستادن ارباب رجوع  به مناطق خودداری نمایند و  دفتریا شرکت بعنوان نماینده ارباب رجوع  می بایست پیگیری های لازم را از مناطق داشته باشند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5741327603658
Qt: 3.9559433460236