۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۱:۵۷ ۳۰۸۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXZh9mE2Kog2KvYqNiqINmG2KfZhSDYr9ixINin2LLZhdmI2YYg2KrZiNin2YbYs9is2YogINmIINio2KfYstiv2YrYrw==

مهلت ثبت نام در ازمون توانسجی و بازدید

مهلت ثبت نام در ازمون توانسجی و بازدید

مهلت ثبت نام در ازمون توانسجی کاربران دفاتر  از مورخ 5/2/94 تا 20/2/94

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسان بازدید:  از مورخ 5/2/94 تا 20/2/94

تبصره یک: با توجه به تفکیک ازمون تواسنجی و کارشناسان بازدید ، هنگام ثبت نام کاربران و مدیران محترم دقت فرمایند.

تبصره دو: چنانچه در مراحل ثبت نامی با مشکل مواجه شدید به این لینک zohorian-n@mashhad.irارتباط برقرار نمائید. تبصره سه: با توجه به برنامه زمانبندی جهت برگزاری آزمونها، مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

تبصره چهار: دفاتری که امکان ثبت درخواست جدید ندارند می بایست در ازمون های تواسنجی شرکت فرمایند و در صورتی که حداقل یک نفر از کاربرانشان در ازمون قبول شوند، دسترسی آنان به حالت اولیه برگشت داده میشود.

تبصره پنج: کاربرانی که در ازمونهای توانسجی قبلی شرکت نموده و بطور مشروط قبول شده اند ، می توانند در این ازمون شرکت نمایند.

تبصره شش: زمان و مکان برگزاری آزمون متعاقبا در همین سایت اعلام می گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.0608032544454
Qt: 3.0450987815857