۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۱۱:۱۸ ۱۵۷۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YLZiNin2YbZitmGINmD2KfYsdio2LHYr9mK

قوانین کاربردی

قوانین کاربردی

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ قوانین کاربردی که کاربران می بایست بر ان مسلط باشند به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

1- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحیه بعدی 1385
2- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر مصوب 86
3- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381
4- ماده101 اصلاحی قانون شهرداری
5- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
6-   قانون تعاریف حریم و محدوده
7- قانون تملک آپارتمانها
8- مواد 55 و 77 و 99 و 100 و 101 و 110 قانون شهرداری
9- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها
10-                     قانون افراز و فروش املاک مشاع
11-                     قانون منع مداخله کارکنان دولت
تبصره: موارد فوق در اینترت قابل جستجو می باشد.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8725479443868
Qt: 1.3921220302582