۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰۸:۲۳ ۱۲۶۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfYrtiwINiq2LnZh9ivINin2LTYutin2YQg2YXYudin2KjYsQ==

اخذ تعهد اشغال معابر

اخذ تعهد اشغال معابر

دفاتر و شرکتهای مجاز به ارائه خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری در خصوص اخذ تعهد اشغال معابر جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9400952657064
Qt: 1.4365737438202