۱۳۹۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۳۲ ۲۴۷۳
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2YTZitiz2Kog2K/Zgdin2KrYsSDZhdi02K7YtSDYtNiv2Ycg2KzZh9iqINmH2YjZitiqINi02YbYp9iz2Yo=

لیست دفاتر مشخص شده جهت هویت شناسی

لیست دفاتر مشخص شده جهت هویت شناسی

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ در راستای اجرای برنامه هویت شناسی  و درخواست دفاتر محترم، برنامه زمانبندی شده بصرت فایل پیوست بحضور ارسال می گردد. لذا دفاتری که نام انها مشخص شده می بایست در مورخ 95/8/15 جهت هویت شناسی به محل مشخص شده مراجعه نمایند.

تبصره یک: لیست پیوست هر روز بروز رسانی می گردد و دفاتر به نوبت فراخوانی می گردند

تبصره دو: دفاتر و شرکتهایی که هویت شناسی شده اند اما نام انها در لیست می باشد نیازی به مراجعه ندارند.

تبصره سه: دفاترو شرکتها می بایست در تاریخی که مشخص شده به محل مراجعه نمایند.

تبصره چهار: رعایت حجاب اسلامی برای کاربران خانم الزامی است.

تبصره پنج: کاربران و مدیران محترم می بایست فرم خوداظهاری کاربر که در سیستم شهرسازی بارگذاری شده را تکمیل نمایند.

تبصره هفت: کلیه شرکتهای کارگزار شهرسازی می بایست در روز پنج شنبه مورخ 95/8/20 به محل مراجعه نمایند.

تبصره شش: ادرس محل : میدان شهدا-مجتمع تجاری میلاد، طبقه دوم واحد 20

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9748272895813
Qt: 2.9885914325714