۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰۹:۳۳ ۷۸۰
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2K3YsNmBINmF2LHYp9is2LnYp9iqINit2LbZiNix2Yog2KjZhyDYp9iv2KfYsdmHINmD2YQg2LTZh9ix2LPYp9iy2Yog2K/YsSDYrti12YjYtSDZhdmD2KfYqtio2KfYqiDYr9mB2KfYqtix

حذف مراجعات حضوری

حذف مراجعات حضوری به اداره کل شهرسازی در خصوص مکاتبات دفاتر

حذف مراجعات حضوری در راستای مکاتبات با اداره کل شهرسازی

در راستای بهبود فرآیند ها و حذف مراجعات حضوری

به اطلاع کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی می رساند

 هرگونه مکاتبات درخصوص موارد مربوط به دفاتر(تغییر آدرس - معرفی و خروج کاربر و ...) صرفا از طریق سیستم پیام ایساپ قابل پاسخگویی می باشد

لذا جهت جلوگیری از اتلاف وقت  از این روش برای مکاتبات اقدام نمایید

کلیه درخواست ها برای کاربر moshirian-sh ارسال گردد

 

فایل آموزشی رویت گردد

مطابق تصویر زیر در کارتابل اصلی ارسال پیام و دریافت پیام قابل مشاهده خواهد بود

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4091973304749
Qt: 2.2097597122192