۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۷ ۲۳۸۰
طبقه بندی:
چچ
2KLYstmF2YjZhiDYqtmI2KfZhtiz2KzZiiDZiCDYqNin2LLYr9mK2K8g2LPYp9mEIDEzOTc=

آزمون توانسجی و بازدید سال 1397

آزمون توانسجی و بازدید سال 1397

باسلام

احتراما پیرو هماهنگی های صورت گرفته مقرر گردید که آزمون تواسنجی و بازدید منتخب در مرداد ماه سال جاری(1397) برگزار گردد .مراتب جهت ثبت نام در پرتال اطلاع رسانی خواهد شد

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.646546681722
Qt: 1.0363862514496