۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰۷:۲۰ ۳۴۶
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KfYrtiq2YTYp9mEINin2YrZhtiq2LHZhtiq

اختلال اینترنت

باطلاع می رساند با توجه به اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت ، فردا یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

 باطلاع می رساند با توجه به اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت ، فردا یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح، شبکه اینترنت دچار اختلال و یا قطعی خواهد شد و بالطبع سامانه یکپارچه شهرسازی از روی اینترنت قابل دسترس نخواهد بود

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7629453341166
Qt: 1.2182807922363