۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۰۲ ۹۳۲
طبقه بندی:
چچ
2KrYudix2YHZhyDYr9mB2KfYqtixINin2LHYp9im2Ycg2K/Zh9mG2K/ZhyDYrtiv2YXYp9iqINi02YfYsdiz2KfYstmKIA==

تعرفه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

تعرفه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

شهروندان گرامی در صورت مراجعه به دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی صرفا مطابق تعرفه زیر هزنیه های مربوط پرداخت گردد در صورت هرگونه مغایرت و عدم ارائه فاکتور سیستمی توسط دفاتر مراتب به اداره کل امور شهرسازی واحد دفاتر پیشخوان جهت پیگیری اطلاع رسانی گردد

تلفن تماس: 31292701

 

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4656480153402
Qt: 2.2434566020966