۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲:۳۳ ۲۰۰۸
طبقه بندی:
چچ
2LTYsdin2YrYtyDYtNix2YPYqiDYr9ixINii2LLZhdmI2YYg2KrZiNin2YbYs9is2Yo=

شرایط شرکت در آزمون توانسجی

عدم نیاز به شرکت در دوره های آموزشی

 با سلام

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون توانسنجی می رساند که صرفا مطابق آیین نامه متقاضیان با  مدارک مرتبط امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را دارند.

گذراندن دوره آموزشی در هرمجموعه  پیش نیاز آزمون نبوده و همچنین ملاک عمل برای مدارک غیر مرتبط  نمی باشد.

بزودی اطلاعات تکمیلی در سایت قرار خواهد گرفت

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5356307029724
Qt: 0.89383697509766