۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۸:۲۳ ۹۹۵
طبقه بندی:
چچ
2YLYp9mG2YjZhiDZvtmK2LQg2YHYsdmI2LQg2LPYp9iu2KrZhdin2YYg2Ygg2LXYr9mI2LEg2LTZhtin2LPZhtin2YXZhyDZgdmG2Yog

قانون پیش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی

مالکینی که تصمیم به “پیش فروش ساختمان” دارند می بایست هم زمان با صدور پروانه نسبت به دریافت شناسنامه فنی به تعداد واحدهای احداثی از شهرداری اقدام نماید.

 * شهروندان گرامی !!!
"در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی مصوب 1389/10/12 مجلس شورای اسلامی و تحقق قانون و آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان، مالکینی که تصمیم به “پیش فروش ساختمان” دارند می بایست هم زمان با صدور پروانه نسبت به دریافت شناسنامه فنی به تعداد واحدهای احداثی از شهرداری اقدام نماید. مالکین محترم می توانند جهت دریافت فرآیند کلی پیش فروش ساختمان به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند."
<< قانون پیش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی >>

همچنین به اطلاع کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی می رساند که تصویر ضمیمه شده بایستی در اندازه A3 چاپ و در محل قابل رویت مراجعین نصب گردد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9373100598653
Qt: 2.9981756210327