۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳:۲۲ ۶۳۰
طبقه بندی:
چچ
2LbYsdmI2LHYqiDZiNix2YjYryDYtdit2YrYrSDYp9i32YTYp9i52KfYqiDZhdin2YTZg9mK2YY=

برخورد با دفاتر متخلف در خصوص ورود اطلاعات نادرست مالکین

برخورد با دفاتر متخلف در خصوص ورود اطلاعات نادرست مالکین

 دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باتوجه به بررسی صورت گرفته در سیستم یکپارچه شهرسازی تعدادی از دفاتر اطلاعات نا صحیح مالک (شماره تماس) را در در سیستم ثبت نموده اند با توجه به آیین نامه اجرایی و انضباطی دفاتر متخلف مذکورمشمول قطع 3 تا 6 ماه کلیه توکن های دفتر خواهد شد . ضروریست دفاتر محترم در زمان ثبت درخواست اطلاعات صحیح مالک را در سیستم ثبت نمایند در غیر اینصورت براساس آئین نامه با دفاتر متخلف برخود خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5646460851034
Qt: 2.4132826328278