۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۴۲ ۸۸۵
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdmI2LLYsdiz2KfZhtmKINmG2LPYrtmHINio2KfYstiv2YrYryDYqtio2YTYqg==

بروزرسانی نسخه بازدید تبلت

بروزرسانی نسخه بازدید تبلت

بروزرسانی نسخه بازدید تبلت

 کارشناسان محترم بازدید

پیرو اطلاع رسانی قبلی به استحضار میرساند با توجه به بررسی صورت گرفته در جهت ارتقا نرم افزار تبلت های بازدید بدینوسیله اعلام می گردد ورژن های قدیم از تاریخ ۹۷/۷/۷ بلااستفاده می گرددلذا به جهت جلوگیری از رفت و برگشت مجدد به محل املاک،پرونده هائیکه بازدید آنها انجام گرفته است را به مرحله بعد ارسال نمایید و هرچه سریعتر نسخه بازدید را بروزرسانی کنید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2803406715393
Qt: 0.59843230247498