۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۲:۵۳ ۴۴۶
طبقه بندی:
چچ
INin2K7YqNin2LEg2YPZhdmK2KrZhyDYqNix2LHYs9mKINiq2K7ZhNmB2KfYqiDYr9mB2KfYqtixINin2LIg2KfYqNiq2K/Yp9mKINiz2KfZhCAxMzk3INiq2Kcg2YPZhtmI2YY=

اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر از ابتدای سال 1397 تا کنون

اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر از ابتدای سال 1397 تا کنون

باسلام
احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی می گردد .
تعداد جلسات برگزار شده  38 جلسه

تعداد پرونده های ارسال شده 230 مورد

 

 

 


 

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.25150791804
Qt: 1.9092607498169