۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۲:۵۵ ۸۰۰
طبقه بندی:
چچ
2KrYutmK2YrYsSDYs9in2LnYqiDZg9in2LHZiiDYp9iv2KfYsdin2Kog2K/YsSDYqtmK2LHZhdin2YcgMTM5OA==

تغییر ساعت کاری ادارات در تیرماه 1398

با توجه به نامه شماره 38/3/9535 مورخ 98/3/29 معاونت محترم توسعه و منابع استانداری خراسان رضوی...

با سلام و احترام
با توجه به نامه شماره 38/3/9535 مورخ 98/3/29 معاونت محترم توسعه و منابع استانداری خراسان رضوی مبنی بر افزایش فزاینده دمای هوا و بر مبنای مصوبه هیات وزیران و تقاضای شرکت توزیع نیرو ، به استحضار می رساند از روز شنبه مورخ 1398/4/1 لغایت روز دوشنبه مورخ 1398/4/17 ساعت شروع و خاتمه کار برای کارکنان اداری (غیر شیفت ) شهرداری مشهد و سازمانها و موسسات وابسته و همچنین دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرساری از ساعت 6:30 لغایت 13:30 برای روز های شنبه تا چهار شنبه و از ساعت 6:30 لغایت 12:30 برای روزهای پنجشنبه تعیین می گردد.

همچنین از تاریخ 98/04/17 ساعت شروع مطابق روال گذشته 7:15 تا 14:15 می باشد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5260914166768
Qt: 0.97598028182983