۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۳ ۱۱۸۱
طبقه بندی:
چچ
2LHZiNmK2Ycg2KfZgtiv2KfZhSDZhNin2LLZhSDYr9ixINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINmH2KfZiiDYudiv2YUg2K7ZhNin2YEg2Ygg2KjZh9ix2Ycg2KjYsdiv2KfYsdmK

رویه اقدام لازم در درخواست های عدم خلاف و بهره برداری

رویه اقدام لازم در درخواست های عدم خلاف و بهره برداری
1- باتوجه به تغییر رویه جاری، من بعد از چاپ کارت نظارت مرحله پایانکار بهره برداری و کسر سهمیه مهندسین در درخواست های عدم خلاف و تحویل به مالک ...

 

رویه اقدام در درخواست های عدم خلاف و بهره برداری
1- باتوجه به تغییر رویه جاری، من بعد از چاپ کارت نظارت مرحله پایانکار بهره برداری و کسر سهمیه مهندسین در درخواست های عدم خلاف و تحویل به مالک پرهیز نمایند.
2- پس از ثبت درخواست های عدم خلاف و پایانکار بهره برداری، نسبت به تحویل آخرین گزارش بازدید مربوطه به مالک اقدام نمایند. مالک نیز بایستی گزارش مذکور را به مهندس ناظر هماهنگ کننده ، ناظر عمران یا ناظر معماری پروژه ارائه نماید
3- درخصوص اجرای نامه شماره 10114/98 - 03/04/98 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (پیوست) راهنمایی لازم به مالکین ارائه نمایند.

  

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3248233795166
Qt: 2.1722674369812