۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۵ ۱۱۱۶
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdmI2LLYsdiz2KfZhtmKINiz2KfZhdin2YbZhyDYrtiv2YXYp9iqINi02YfYsdiz2KfYstmK

بروزرسانی سامانه خدمات شهرسازی

جهت انجام تغییرات ساختاری در سامانه شهرسازی سامانه از ساعت 13تاریخ 1398/04/06 تا 1398/04/08 قطع می باشد

با سلام و احترام :

جهت انجام تغییرات ساختاری در سامانه شهرسازی سامانه از ساعت 13تاریخ 1398/04/06 تا 1398/04/08 قطع می باشد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7420859336853
Qt: 1.0059995651245