۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۲۷ ۲۳۱۴
طبقه بندی:
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitmD

شهرداری الکترونیک

با عنایت به اجرای پایلوت طرح شهرداری الکترونیک در شهرداری محترم منطقه 12 و لزوم هماهنگی و همکاری متقابل در جهت اجرای طرح، موارد ذیل جهت رعایت ...

کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی شهرداری مشهد
احتراماً به اطلاع می رساند؛ با عنایت به اجرای پایلوت طرح شهرداری الکترونیک در شهرداری محترم منطقه 12 و لزوم هماهنگی و همکاری متقابل در جهت اجرای طرح، موارد ذیل جهت رعایت موضوع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.
1- فقط ثبت درخواست برای انواع درخواستهای شهرسازی شهروندسپاری شده، دفاتر و شهروندان محترم می بایست از طریق سایت ec.mashhad.ir اقدام به ثبت درخواست نمایند. در سایت مذکور فرایند گردش کار شهروندی هر یک از درخواستهای شهرسازی بارگذاری شده است.
2- دفاتر محترم می بایست از ارجاع شهروند به شهرداری منطقه خودداری و در صورت لزوم امور شهروند را از طریق چت یا تلفن پیگیری نمایند.
3- با توجه به نوع درخواست، حداقل و حداکثر مدت زمان انتظار پاسخگویی برای کارشناسان محترم شهرسازی منطقه تعیین شده و بر عملکرد آنان نیز نظارت می گردد.
4- در صورتی که شهروند درخواست مذاکره حضوری با شهردار ، معاون شهرسازی یا رئیس شهرسازی منطقه را داشته باشد صرفا می بایست از طریق سایت مذکور اقدام به ثبت درخواست "قرار ملاقات عمومی" نماید. تاریخ و زمان مراجعه جهت ملاقات عمومی از طریق پیام کوتاه به شهروند اطلاع رسانی میشود.
5- در طرح شهرداری الکترونیک، عملکرد دفاتر شهرسازی بررسی و در صورتی که دفاتر خارج از ضوابط فوق عمل نمایند وفق آئین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر با آنان برخورد خواهد شد و در ارزیابی آنها تاثیر گذار خواهد بود.
6- در صورت تمایل دفاتر محترم شهرسازی جهت آشنایی با فرایند الکترونیکی شده ، می توانند از شهرداری الکترونیک بازدید بعمل آورند.
لازم به توضیح می باشد؛ در طرح شهرداری الکترونیک ؛ کلیه خدمات حضوری در حوزه شهرسازی، فنی و عمران، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و... به صورت الکترونیک شده( ec.mashhad.ir) و نیازی به مراجعه حضوری مالک نمی باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.840581258138
Qt: 2.873391866684