۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۲:۴۲ ۱۹۴۰
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdiu2YjYsdivINio2Kcg2K/Zgdin2KrYsSDZhdiq2K7ZhNmBINiv2LEg2K7YtdmI2LUg2YjYsdmI2K8g2KfYt9mE2KfYudin2Kog2YbYp9iv2LHYs9iqINmF2KfZhNmD2YrZhiAo2LTZh9ix2YjZhtiv2LPZvtin2LHZiik=

برخورد با دفاتر متخلف در خصوص ورود اطلاعات نادرست مالکین (شهروندسپاری)

باتوجه به بررسی صورت گرفته در سامانه شهروندسپاری تعدادی از دفاتر اطلاعات نا صحیح مالک (شماره تماس) را در زمان ایجاد من میل در سیستم ثبت نموده اند...

 دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باتوجه به بررسی صورت گرفته در سامانه شهروندسپاری تعدادی از دفاتر اطلاعات نا صحیح مالک (شماره تماس) را در زمان ایجاد من میل در سیستم ثبت نموده اند با توجه به آیین نامه اجرایی و انضباطی دفاتر متخلف مذکورمشمول قطع 3 تا 6 ماه کلیه توکن های دفتر خواهد شد . ضروریست دفاتر محترم در زمان ایجاد من میل اطلاعات صحیح مالک را در سیستم ثبت نمایند در غیر اینصورت براساس آئین نامه با دفاتر متخلف برخورد خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.3708745638529
Qt: 3.7305724620819