۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۲ ۴۴۵
طبقه بندی:
چچ
2KfYrtiwINii2K/YsdizINmF2YTZgyDYp9iyINmF2KfZhNmDINiv2LEg2LLZhdin2YYg2KvYqNiqINiv2LHYrtmI2KfYs9iq

اخذ آدرس ملک از مالک در زمان ثبت درخواست

اخذ آدرس ملک از مالک در زمان ثبت درخواست

باسلام و احترام

کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی در زمان ثبت درخواست می بایست آدرس دقیق ملک و پلاک را از مالک دریافت و در فرم های مربوطه درج نمایند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.44620068868
Qt: 2.3605976104736