۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰۹:۴۴ ۱۸۵۸
طبقه بندی:
چچ
2LTZitmI2Ycg2YbYp9mF2Ycg2YXZhNin2YMg2YfYp9mKINiq2LXZhdmK2YUg2q/Zitix2Yog2YjZhtit2YjZhyDYp9mC2K/Yp9mFINmD2YXZitiq2Ycg2YfYp9mKINmB2YbZiiDZiCDYtNmH2LHYs9in2LLZiiDYtNmF2KfYsdmHINis2YTYsw==

شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری ونحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی شماره جلس

پیرو اجرای بند 1 ذیل ماده واحده مصوبه شماره 5/99/3348/ش مورخ 1399/03/13 (آیین نامه شیوه رسیدگی کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد)...

 با سلام و احترام

پیرو اجرای  بند 1 ذیل ماده واحده مصوبه شماره 5/99/3348/ش مورخ 1399/03/13 (آیین نامه شیوه رسیدگی کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد) شورای شهر اسلامی مشهد ، ابلاغ شهردار محترم مشهد طی نامه شماره 21/108926 مورخ 99/06/04 و ابلاغ معاون محترم شهرسازی و معماری مشهد طی نامه شماره ۱۱۰۰۱۷ /۲۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶، به پیوست فایل ملاک های تصمیم گیری ونحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی بر اساس نامه شماره 5/99/8370 مورخ 99/06/04  شورای شهر اسلامی شهرمشهد، برای آگاهی و اقدام لازم پیوست می گردد .
شایان ذکر است این آیین نامه در اسرع وقت در سیستم یکپارچه شهرسازی پیاده سازی می گردد.
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5312566757202
Qt: 3.7284860610962