۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۰۹:۰۸ ۳۰۷
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KfYsdiq2KjYp9i3INio2Kcg2YPYp9ix2YPZhtin2YYg2K/Zgdin2KrYsSDYp9ix2KfYptmHINiv2YfZhtiv2Ycg2K7Yr9mF2KfYqiDYtNmH2LHYs9in2LLZig==

ارتباط با کارکنان دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

نحوه ارتباط با مسئولین دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

 

 

باسمه تعالی

قابل توجه مراجعین  محترم ، دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

موضوع : نحوه ارتباط با مسئولین دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

  به جهت پیشگیری از شیوع کرونا و پرهیز از مراجعه حضوری شهروندان به عوامل مربوط به دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی امکان ارتباط با کارشناسان اداره یاد شده در ایام دورکاری و با در نظر گرفتن موارد به شرح ذیل فراهم می باشد.

1) اولویت های ارتباطی به شرح ذیل را رعایت نمایند:

اولویت اول) از طریق چت      اولویت دوم) از طریق تلفن ثابت اداره     

 

 

 

مشخصات

سمت (شرح وظایف)

تلفن ثابت (اداره)

لینک ارتباطی چت

گیوی

مسئول دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

31291411

givi-kh@mashhad.ir

قوامی

کارشناس دفاتر

امور مربوط به کاربری و توکن ,جابجایی و ...

امور مربوط به تخلفات

مکاتبات دفاتر از طریق سیستم پیام شهرسازی با کلمه کاربری ghavami-h

31292702

ghavami-h@mashhad.ir

         

 

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5512412389119
Qt: 2.4632518291473