۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰۹:۲۰ ۶۲۶
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdmI2LLYsdiz2KfZhtmKINin2LPYqti52YTYp9mFICjYs9mI2KEg2b7Ziti02YrZhtmHKQ==

بروزرسانی استعلام (سوء پیشینه)

بروزرسانی استعلام (سوء پیشینه)

قابل توجه کلیه کاربران دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام و احترام

باعنایت به اینکه اطلاعات و مدارک کاربران سیستم یکپارچه شهرسازی در حال پایش و بروزرسانی می باشد مقتضی است تمامی افرادی که گواهی سوء پیشینه آنان قبل از سال 1399 اخذ شده است نسبت به استعلام مجدد ظرف مدت یک ماه  اقدام لازم بعمل آورده و مراتب را از طریق سیستم پیام شهرسازی  به کاربر ghavami-h ارسال نمایند.

اخذ سوء پیشینه از طریق سایت https://www.adliran.ir منوی ثبت درخوست گوای سوء پیشنه بصورت غیر حضوری مقدور می باشد

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.0503481229146
Qt: 3.037501335144