۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۱:۴۳ ۱۴۳
طبقه بندی:
چچ
2LnYr9mFINin2LHYrNin2Lkg2K3YttmI2LHZiiDZhdix2KfYrNi52YrZhiDYqNmHINin2YXZiNixINmF2YfZhtiv2LPZitmGINmG2KfYuNix

عدم ارجاع حضوری مراجعین به امور مهندسین ناظر

عدم ارجاع حضوری مراجعین به امور مهندسین ناظر

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ،شرکت ها و  دفاتر مهندسی

موضوع:عدم ارجاع حضوری مراجعین جهت کسر سهمیه مهندسین ناظر

باسلام و احترام

باعنایت به اینکه کسر سهمیه مهندسین ناظر به ترتیب و خودکار اقدام میگردد لذا  نیازی به مراجعه حضوری جهت پیگیری به اداره امور مهندسین ناظر نمی باشد.مقتضی می باشد که کلیه دفاتر از راهنمایی ارباب رجوع به اداره مهندسین خودداری نمایند.

 


آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3735133806864
Qt: 2.2005572319031