۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰۹:۱۰ ۴۸۳
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdmI2LLYsdiz2KfZhtmKINiz2KfZhdin2YbZhyDZg9mG2KrYsdmEINi02YXYp9ix2Ycg2YfZhdix2KfZhw==

بروزرسانی سامانه کنترل شماره همراه

با توجه به استعلام انجام شده، شماره همراه ثبت شده در سامانه شهرسازی شهرداری (city.mashhad.ir) با کد ملی جنابعالی مطابقت ندارد

قابل توجه کلیه کاربران  سیستم یکپارچه شهرسازی

با عنایت به اینکه درمورخ 1399/11/29 سیستم یکپارچه شهرسازی بروزرسانی خواهد شد، کاربرانی که شماره همراه آنان به نام خودشان نباشد  امکان ورود به سیستم را نخواهند داشت لذا مطابق آموزش زیر اقدام لازم  انجام پذیرد

با توجه به استعلام انجام شده، شماره همراه ثبت شده در سامانه شهرسازی شهرداری (city.mashhad.ir) با کد ملی جنابعالی مطابقت ندارد؛ به منظور جلوگیری از عدم ورود طبق تصویر پیوست شماره همراه صحیح و به نام کاربر ثبت و ذخیره و سپس وارد شوید


آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5743080774943
Qt: 2.5074901580811