۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰۹:۳۳ ۳۴۶
طبقه بندی:
چچ
2KrZg9mF2YrZhCDZgdix2YUg2b7Ysdiz2YbZhNmKINit2LHYp9iz2Ko=

تکمیل فرم پرسنلی حراست

با عنایت به ضرورت بروز رسانی مشخصات کاربران(توکن دار و فاقد توکن) مقتضی می باشد ظرف مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و از طریق سیستم پیام شهرسازی برای گروه نظارت بر دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ارسال فرمایید

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی و کارشناسان بازدید منتخب

با عنایت به ضرورت بروز رسانی مشخصات کاربران(توکن دار و فاقد توکن) در پرونده پرسنلی حراست، مقتضی است ظرف مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و از طریق سیستم پیام شهرسازی برای گروه نظارت بر دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ارسال فرمایید

در صورت عدم ارسال در موعد مقرر دسترسی کاربر غیر فعال خواهد شد

فایل ارسالی با کیفیت و خوانا باشد

.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8123852411906
Qt: 2.8533384799957