۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲:۲۱ ۲۷۰
طبقه بندی: عمومی
چچ
Y2l0eQ==

مسیر ویژه کم بینایان و نابینایان در منطقه ثامن بازدید و ارزیابی شد

مسیر ویژه کم بینایان و نابینایان در منطقه ثامن بازدید و ارزیابی شد

در این بازدید پیاده رو در حال اجرای آیت الله خزعلی و پیاده روهای اجرا شده شهید نواب صفوی و شهید شوشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. میزان کنتراست کفپوش مسیر با زمینه و تشخیص مسیر زرد بساوایی برای افراد کم بینا و میزان احساس و تشخیص برجستگی مسیر برای افراد نابینا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اصلاح برخی موارد که مورد رضایت بازدید کنندگان نبود در اسرع وقت اقدام شود. پارک موتورسیکلت و گاه اتومبیل بر روی مسیر ویژه نابینایان از دیگر موارد مورد دغدغه افراد کم بینا و نابینا بود که باید با آگاهی و فرهنگ سازی عمومی نسبت به رفع آن اقدام نمود.
این  بازدید فنی روز گذشته توسط کارشناسان  طراحی و مناسب سازی معابرپیاده اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری و شهرداری منطقه ثامن به همراه جمعی از افراد کم بینا و نابینای مرکز توانبخشی نابینایان شهید جلیلیان از پیاده روهای منطقه ثامن صورت گرفت. 
لازم به ذکر است 203 کیلومتر خطوط بساوایی در شهر مشهد اجرا شده است.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7124412854513
Qt: 0.63762664794922