۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۵ ۱۰۴۰
طبقه بندی: عمومی
چچ
Y2l0eQ==

اولین مسابقه ی ملی دانشجویی توس ساماندهی پل کشف رود در محدوده تاریخی توس

اولین مسابقه ی ملی دانشجویی توس ساماندهی پل کشف رود در محدوده تاریخی توس

اولین مسابقه ی ملی دانشجویی توس
ساماندهی پل کشف رود در محدوده تاریخی توس

آز آنجا که نام توس و فردوسی ارزش خود را در طول تاریخ ثابت کرده است برگزاری مسابقه ای با هدف نمایان شدن هرچه بیشتر محدوده تاریخی توس در جامعه تخبه و دانشگهی تصمیمی جدی است که شهرداری مشهد با حمایت شورای اسلامی شهر و مساعدت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری متولی آن شده است.با اعلام فراخوان ملی از تمامی دانشجویان معماری و شهرسازی دعوت میشود که در مسابقه ساماندهی پل کَشَف رود شرکت نمایند.

جهت ثبت نام و مشاهده جزئیات اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5831260681152
Qt: 3.352215051651