فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۱:۳۰ ۹۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YbZgti02Ycg2K3YsdmK2YUg2LTZh9ixINmF2LTZh9ivINmF2YLYr9iz

نقشه حریم شهر مشهد مقدس

نقشه حریم شهر مشهد مقدس

نعریف حریم شهر: طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 84 حریم شهر عبارت است از قسمتی ار اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاور ننماید

آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها
No Cache
Gt: 2.8735966682434
Qt: 2.3815138339996