۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰۷:۲۹ ۱۲۰
طبقه بندی: همه اخبار
چچ
2YXYudix2YHZiiDZg9in2LHYqNix2KfZhiDZgdin2YLYryDYqtmI2YPZhg==

معرفی کاربران فاقد توکن

معرفی کاربران فاقد توکن

باسلام واحترام

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

پیرو مکاتبه شماره 248477/99/29 مورخ 3/12/1399 و اطلاع رسانی های بعدی در خصوص لزوم معرفی کاربران فاقد توکن ، ضمن تشکر از دفاتری که به موقع مشخصات مورد نظر را ارسال نموده اند، ضرورت دارد دفاتری که کاربر فاقد توکن ندارند نیز بصورت کتبی این موضوع را به اداره کل امور شهرسازی اعلام نمایند.

لذا دفاتری که تا تاریخ 1/6/1400 در خصوص معرفی و یا اعلام عدم بکارگیری کاربران فاقد توکن در دفتر خود، اقدام ننمایند با ایشان برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9245114326477
Qt: 1.540979385376