شنبه, ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۸ ۱۴۴
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2KrZhdmH2YrYryDZvtmI2LTYtCDar9mK2KfZh9mKINiv2LHZhdit2YrYtyDYtNmH2LHZiiDYp9iyINmF2YfZhSDYqtix2YrZhiDYp9i12YjZhCDYt9ix2KfYrdmKINiv2LEg2YHYttin2Yog2LTZh9ix2Yog2KfYs9iq

تمهید پوشش گیاهی درمحیط شهری از مهم ترین اصول طراحی در فضای شهری است

تمهید پوشش گیاهی درمحیط شهری از مهم ترین اصول طراحی در فضای شهری است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: تمهید پوشش گیاهی و کاربرد فضای سبز در عرصه عمومی و محیط شهری ازجمله پرکاربردترین اصول طراحی در فضاهای شهری است که باعث ارتقاء همه جانبه کیفیت عرصه عمومی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص اهمیت منظر شهری در جامعه، اظهار کرد: امروزه در جهان توسعه یافته، شهرها به صورت شرکت های رقیب عمل می کنند و تلاش دارند سهم بیشتری از بازار سرمایه، استعدادهای برجسته و توجه جهانی را به خود اختصاص دهند؛ بدین ترتیب برای تدارک منظرهای شهری خوب و برجسته با یکدیگر رقابت می کنند.

وی ادامه داد: بنابراین منظر شهری جدا از نقش آن به عنوان لایه ای در شکل گیری فرم شهری به عنوان ابزاری در خدمت دولت ها و حکومت ها قرار دارد تا توان جذب گردشگران و سرمایه های جهانی را افزایش دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادرند با افزایش تجربه زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند. درواقع شهر در نگاه اول با منظر، خود را در معرض دید و قضاوت ناظرین قرار می دهد. منظری شهری گویی سطح تماس انسان و پدیده شهر است و ازاین جهت بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان رضایت از منظر شهری نیز از نظر مولفه پیوستگی فضایی برابر با 59.2 درصد، رضایت از مولفه پوشش گیاهی برابر با 47.2 درصد، رضایت از مولفه منظر شبانه برابر با 53.9 درصد، رضایت از مولفه مبلمان شهری برابر با 50.6 درصد و رضایت از مولفه جهت یابی برابر با 49.5 درصد است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد عنوان کرد: تمهید پوشش گیاهی و کاربرد فضای سبز در عرصه عمومی و محیط شهری ازجمله پرکاربردترین اصول طراحی در فضاهای شهری است که باعث ارتقاء همه جانبه کیفیت عرصه عمومی می شود. کاربرد فضای سبز در عرصه عمومی باعث ارتقاء سرزندگی، القاء پویایی، افزایش آسایش اقلیمی، افزایش زیبایی و جذابیت خیابان ها و میدان ها شهری و ... می شود.

حسین نژاد اضافه کرد: بنابراین سنجش سطح پوشش گیاهی در مناظر معابر شهری ازجمله مهم ترین عوامل سنجش میزان آراستگی منظر شهری محسوب می شود، زیرا میزان وجود فضای سبز در یک محدوده و یا چشم اندازهای سبز به صورت خطی، پارک، گل ها و ... امکانی را جهت افزایش کیفیت معابر شهری ایجاد کرده و نبود آن باعث کاهش بسیار زیاد کیفیت معابر و کاهش آسایش اقلیمی در آن می شود

منبع:
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.9298186302185
Qt: 1.8749408721924