فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۱:۴۷ ۵۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LnZhdmE2YPYsdivINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINiv2LEg2YPYp9ix2q/YsdmI2Ycg2KfZhdmI2LEg2LLZitix2KjZhtin2YrZig==

عملکرد شهرداری مشهد در کارگروه امور زیربنایی

تاییدیه اعضای محترم کار گروه امور زیر بنایی در خصوص پرونده متقاضیان گرامی در حریم شهر مشهد

به گزارش روابط عمومی مدیریت پروژه هماهنگی حریم شهر، شهرداری مشهد مقدس طی یازدهمین جلسه پیاپی در کارگروه امور زیربنایی موفق به گرفتن تاییدیه تمامی اعضای محترم برای پرونده های متقاضیان گرامی در حریم شد؛ لازم به ذکر است از ابتدای سال 98 و با تاسیس این مدیریت 136 پرونده در کارگروه امور زیربنایی با موفقیت مورد تایید قرار گرفت که مجموعا شامل 374 هکتار از اراضی حریم شهر مشهد مقدس میباشد.

آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها
No Cache
Gt: 3.5037353833516
Qt: 3.1303448677063