۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰۸:۵۱ ۶۶۸
طبقه بندی: طرح‌های تفصیلی مصوب
چچ
2LfYsditINiq2YHYtdmK2YTZiiDYrNmG2YjYqCDYutix2Kgg2YXYtNmH2K8g2KrYtdmI2YrYqCDYtNiv

طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد تصویب شد

با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی جدید جنوب غرب در تاریخ دهم شهریورماه از سوی استانداری خراسان رضوی، از تاریخ پنج‌شنبه ۱۱ شهریورماه 1400 پاسخ‌گویی به شهروندان در مناطق ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد بر اساس طرح تفصیلی جدید انجام خواهد شد.

طرح تفصیلی جنوب غربی مشهد

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.774667263031
Qt: 0.75786209106445