پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰ ۲۹۲
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2KrYtdmI2YrYqCDYt9ix2K0g2KrZgdi12YrZhNmKINis2YbZiNioINi02LHZgtmKINiv2LEg2KjYrti0INmH2KfZitmKINin2LIg2YXZhtin2LfZgiA3INmIIDgg2LTZh9ixINmF2LTZh9iv

تصویب طرح تفصیلی جنوب شرقی در بخش هایی از مناطق 7 و 8 شهر مشهد

پیرو تصویب طرح تفصیلی حوزه جنوب شرقی شهر مشهد مشتمل بر بخش هایی از منطقه 7 و 8 (برابر نقشه) به اطلاع شهروندان می رسانیم با توجه به اینکه ایجاد تغییرات نسبت به طرح و ضوابط و مقررات ملاک عمل.....

تصویب طرح تفصیلی جنوب شرقی در بخش هایی از مناطق 7 و 8 شهر مشهد
ساسان نورین مقدم ، مدیر کل دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد:
پیرو تصویب طرح تفصیلی حوزه جنوب شرقی شهر مشهد مشتمل بر بخش هایی از منطقه 7 و 8 (برابر نقشه) به اطلاع شهروندان می رسانیم با توجه به اینکه ایجاد تغییرات نسبت به طرح و ضوابط و مقررات ملاک عمل شهری در گذشته در محدوده مذکور محتمل است ، لازم است شهروندان نسبت به تعیین تکلیف پرونده های در جریان خود اقدام کنند.

در غیر اینصورت با ابلاغ طرح تفصیلی جدید ضوابط و مقررات آن ملاک عمل خواهد شد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.9385441144307
Qt: 1.9400541782379