۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۲:۲۳ ۱۹۲
طبقه بندی: همه اخبار
چچ
2YXYrNmI2LIg2KrYp9iz2YrYsyDYtNi52KjZhw==

مجوز تاسیس شعبه

مجوز تاسیس شعبه

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

با عنایت به مکاتبه شهرداری منطقه 6 و نیاز به تسهیل ارائه خدمات شهرسازی در دسترس ساکنین این منطقه، اداره کل امور شهرسازی آمادگی دارد سطح منطقه 6 مشهد مجوز تاسیس شعبه دفتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی صادر نماید. لذا مسئولین دفاتر که تمایل به تاسیس شعبه دارند اعلام آمادگی خود را در اسرع وقت از طریق سیستم پیام شهرسازی بصورت رسمی (مکاتبه) اعلام نمایند.

اولویت صدور مجوز شعبه به زمان وصول درخواست مکتوب می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.798500696818
Qt: 1.2795464992523