سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴ ۱۱۷
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2LbYsdmI2LHYqiDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYp9iyINmF2LnZhdin2LHZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2YXZhti32KjZgiDYqNinINin2YfYr9in2YEg2YXYqti52KfZhNmKINiv2LEg2LTZh9ix

ضرورت استفاده از معماری اسلامی منطبق با اهداف متعالی در شهر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد؛
ضرورت استفاده از معماری اسلامی منطبق با اهداف متعالی در شهرمعاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: در بخش معماری شهری آن قسمت که در برگیرنده اهداف متعالی اسلام باشد، در شهر استفاده خواهد شد و بسته ای را در اجتماع استفاده خواهیم کرد که اهداف مرتبط با دین اسلام را تامین کند؛ بنابراین این بسته همچنان در قوانین گنجانده نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص موضوعات مطرح شده در مورد معماری اسلامی طی روزهای گذشته، اظهار کرد: در قوانین موجود یک بسته مدونی برای تبیین معماری اسلامی وجود ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک ضابطه در صدور پروانه لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: در یک شهر معماری اسلامی تنها به مراکز مذهبی اختصاص پیدا نمی کند، بلکه فراتر از آن است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: بنده در مصاحبه اخیری که منتشر شد عنوان کردم که ما قانون مدونی برای معماری اسلامی نداریم، نه آنکه در این شهر معماری اسلامی وجود ندارد.

حسین نژاد تصریح کرد: اگر معماری در یک شهر تامین کننده حرمت و موارد اسلامی باشد، خود را با اسلام انطباق می دهد.
وی تاکید کرد: در بخش معماری شهری آن قسمت که در برگیرنده اهداف متعالی اسلام باشد در شهر استفاده خواهد شد و بسته ای را در اجتماع استفاده خواهیم کرد که اهداف مرتبط با دین اسلام را تامین کند؛ بنابراین این بسته همچنان در قوانین گنجانده نشده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: از گذشته تا به امروز در تلاش بودیم تا در این رابطه به دستورالعمل هایی دست پیدا کنیم و آن ها را جز به جز به شهرداری ها ابلاغ کنیم تا مسیر قانونی آن طی شود.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.6942299207052
Qt: 2.8833823204041