فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۳:۴۷ ۱۱۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LXZiNix2KrYrNmE2LPZhyDZg9in2LHar9ix2YjZhyDYqtiu2LXYtdmKINin2YXZiNixINiy2YrYsSDYqNmG2KfZitmKINmIINi02YfYsdiz2KfYstmKINin2LPYqtin2YYg2YXZiNix2K4gMTQwMC8wNC8xNA==

صورتجلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان مورخ 1400/04/14

بند 11 نامه شماره 29/99/247805 مورخ 1399/12/02 با موضوع ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی معاون خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری مشهد در خصوص در خواست شرکت سامان آشیان مصالح شرق پارس

به گزارش روابط عمومی مدیریت پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد

در تاریخ 1400/04/14 بند 11 نامه شماره 29/99/247805 مورخ 1399/12/02 معاونت شهرسازی و معماری با موضوع سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد در خصوص درخواست شرکت سامان آشیان مصالح شرق پارس مصوب گردید، استقرار فعالیت فوق صرفا در قالب انتقال واحدهای انبار کالاهای تجاری به غیر از مواد شیمیایی جهت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری از سطح شهر به سایت حاضر با نظر موافق به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان و بهره برداری ظرف مدت یک سال پس از آن، مصوبه حاضر کان لم یکن تلقی می گردد ومی بایستی موضوع مجددا جهت تصمیم گیری به جلسه کارگروه ارائه می گردد.

آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها
No Cache
Gt: 3.2390619913737
Qt: 2.8324842453003